Asiakaspalvelun jatkuvuuden varmistaminen COVID-aikana

Otsikkona lukee tummansinisellä tekstillä "Turvallisempaa asiakaspalvelua". Oikeassa yläkulmassa on tuotteiden logot, älypuhelimessa vihreä jonotuslappu jossa on vuoronumero seitsemän. Alla on kuvattu eri sovelluksen ominaisuuksia ja sen alla käyttäjämäärät ja säästetyt jonotustunnit.

(käännetty englanninkielisestä alkuperäistekstistä, joka on luettavissa Codemendersin blogista↗.)

Yleistä:

Meillä on asiakkaita ja käynnissä olevia pilotteja Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa teleoperaattori-ja terveyspalvelusektorilla. Jotkin asiakkaamme ovat pysyneet meillä jopa yli viisi vuotta, kun tätä blogia kirjoitetaan. He käyttävät Qtip.Me:tä asiakaspalvelunsa hallintaan toimitiloissaan.

Pandemia aiheutti uusia haasteita ja toi mukanaan muutoksia ja rajoitteita. Tällaisessa tilanteessa meidän tarjoamamme kaltainen mobiilijonotusjärjestelmä osoittautui suunnanvaihtajaksi, game changeriksi, asiakkaidemme asiakaspalvelun jatkuvuuden varmistamiseksi.

Haasteet ennen ja jälkeen Covidin:

Ennen Covidia, yritysten yleiset haasteet koskivat asiakaskokemusta, henkilökunnan työtehoa, tehokkuutta ja kuinka vähentää asiakkaiden odotusaikaa, jotta heille voidaan tarjota sujuva asiakaskokemus palvelun keston läpi asiakaskohtaamista odottaessa. Kuitenkin uuden normaalin (new normal) aikana asiakaspalvelu on muuttanut muotoon monella tavalla. Pysyvä painopisteemme on nyt leviämisen ehkäisemisessä, kun samalla asiakaspalvelusta tehdään saavutettavampaa ja helppoa käyttää eri maiden asettamista rajoituksista huolimatta. Innovatiivisen ja simppelin mobiilikäyttöisen jonotussovelluksen kanssa olemme mielellämme tukemassa asiakkaitamme ja vastaamassa heidän tarpeisiinsa.

Monet asiakkaistamme välttivät haastavina aikoina tuotteemme tavallisen jonotusominaisuuden käyttöä ja vaihtoivat välittömästi ajanvarauksiin pohjaavaan jonottamiseen. Eräs pilottiasiakkaistamme käytti näiden kahden ominaisuuden – ajanvarauksen ja perinteisen jonon – yhdistelmää. He rajoittivat tuntimääräisesti ihmisten samanaikaista läsnäoloa toimitiloissa ajanvarauksella ja sitten palvelivat heitä saapumisjärjestyksessä. Tämän lisäksi tiimimme toimitti heille uusia ominaisuuksia, jotka auttoivat pitämään tiloissa olevien ihmisten lukumäärän tietyn rajan alla.

Etänä jonottaminen teki mahdolliseksi sen, että yritykset pystyivät vähentämään tarpeetonta vuorovaikutusta kasvokkain ilman että asiakkaiden tarpeet tulivat laiminlyödyiksi. Myös sosiaalisen etäisyyden pitäminen oli mahdollista paikoissa, joissa tartuntariskit kasvavat.

Jen, Store Manager Sure Telecomilta Isosta-Britanniasta sanoo: “Qtip is working extremely well for us in store. It has led to a much more stream-lined process and is professional.” [Qtip toimii meillä liikkeessä erittäin hyvin. Se on johtanut paljon sujuvampaan prosessiin ja on ammattimainen.]

Meille tiiminä se, kun asiakkaat osoittavat luottamusta tuotteeseemme tuo meille paljon itsevarmuutta ja motivaatiota. Olemme erittäin tyytyväisiä että Qtip.Me (Jonoon.fi) on pystynyt varmistamaan turvallisen jonotuskokemuksen kaikille ja että ne ovat onnistuneet ylittämään vaativien aikojen tuomat haasteet.

Qtip.Me:n kautta on palveltu yli 283 000 asiakasta ja säästetty yli 28 000 tuntia tulevaisuuteen ja laskuri käy. Emme olisi saavuttaneet tätä yksin – joten iso kiitos asiakkaillemme ja tiimillemme, minkä ansiosta tämä on yhdessä mahdollista.

Terveisin,
Codemendersin tiimi

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment